Remcon informerar

Nyheter i korthet.

NLMK DanSteel A/S förbättrar kvaliteten och expanderar produkt-mixen efter uppstarten av den nya varmvalsen.

DanSteel har installerat en 4.2 meters bred vals som resulterar i ökade möjligheter av dels dimensioner, men även nya kvaliteter. De existerande kvaliteterna blir bredare, längre, tyngre, tjockare och tunnare. Investeringen på 100 Miljoner Euro startade i augusti 2012 som en del i företagets strategi att ta till vara på dess starka position i plåtmarknaden.Den nya valsen är designad för ett bredare omfång av plåtar mellan 5-200 mm i tjocklek, med bredder upp till 4,050 mm. Denna expansion av produktionskapacitet gör stålverket till ett “one stop shop” för en bred skara av företag inom stålsfären. Dessa nya möjligheter inkluderar att tillgodose den växande nordiska off-shore industrin samt den fortsatt starka vindkrafts sektor.