Lyckas med din nyanställning se Bizniz Tools Onboarding program

Onboarding program

BIZNIZ TOOLS Onboarding program består av vårt träningsprogram Motiverande Ledarskap och vår assessment baserade tjänst, Harrison Assessments, som tillsammans adderar kvalité och tillfredställelse till varje anställd med fokus på resultat.

BIZNIZ TOOLS Onboarding-program ska bidra till att de problem som kan uppstå undviks. Både den som anställer och den anställde ska kunna känna sig nöjda och positiva, vilket leder till:

  • större chans att lyckas redan efter 6-12 månader.
  • nya medarbetare kommer mycket tidigare att bidra (vara produktiva).
  • att ”ägandet” och ansvaret tydliggörs för chef, HR och andra intressenter.
  • tydliga mål sätts och att kritiska framgångsfaktorer stöder uppstartsprocessen.
  • glada anställda som kommer att bli ambassadörer som förbättrar företagets image
  • en betydande ekonomisk vinst.