Tjänsteutbud

Teamutveckling – Motiverande ledarskap

 • Skapa framgångsattityder
 • Vikten av mål
 • Investera tid i att förstå varandra
 • Förstå varandras roller
 • Känna gemenskap
 • Känna ansvar

Effektiv försäljning

Programmet är fokuserat på tre områden:

 •  Attitydutveckling angående försäljning: Metoder för att utveckla och förstärka de attityder   som du själv vill utveckla och förstärka för att lyckas som säljare, KAM eller säljchef, etc.
 •  Målorientering: Själva kärnan i programmet är att träna in och förstärka ett ännu mer målorienterat försäljningsbeteende.
 •  Personligt ledarskap i försäljningsprocessen: T.ex. Prioritera, ta initiativ, motivera dig själv, fatta beslut, planera, kommunicera och använda tiden effektivt.

Strategiutveckling

 • Arbetar med att analysera nuläge, omvärldsanalys, skapa strategi, implementera den och följa upp.

Inköpssupport

 • Arbetar med analysera nuläge, leverantörsanalys , skapa avtal, utveckla leverantörsbas   

Support till Mekaniska verkstäder

 • Arbetar med företaget genom att skapa strukturer, inom ledning, försäljning och inköp. Hjälper företagen med att hitta nya och intressanta kunder för att få en tillväxt inom sin bransch.